Prywatny Żłobek

Publiczne Przedszkole

Plan dniaPlan dnia

6.30 – 8.00 Gry i zabawy poranne.
Witamy dzieci zapraszamy do naszych sal.
Prowadzimy w tym czasie zabawy integracyjne, zabawy wspierające rozwój i twórczą aktywność dziecka,

8.00 Przejście do swoich sal

8.15 - 8.45 Śniadanie

8.45 - 9.00 Czynności samoobsługowe

9.00 - 9.30 Zajęcia dydaktyczne

9.35 - 10.05 Zajęcia dydaktyczne
W grupach wiekowych realizujemy Program Wychowania przedszkolnego (zajęcia językowe, matematyczne, grafomotoryczne, przyrodnicze, ruchowe). Prowadzimy także zajęcia dodatkowe: język angielski, warsztaty plastyczne, umuzykalniające, zajęcia logopedyczne. 

10.05 - 10.15 Przygotowanie do drugiego śniadania

10.40 - 11.00 Drugie śniadanie

11.00 - 12.00 Pobyt na świeżym powietrzu.

12.30 - 13.30 Obiad

13.30 - 14.30 Odpoczynek poobiedni. Dla młodszych organizujemy leżakowanie,

14.30 - 15.30 Zajęcia popłudniowe. Czas odbioru dzieci.
Oczekując na rodziców czytamy dzieciom bajki, bawimy się w salach zabaw, wykonujemy prace plastyczne. Zachęcamy do samodzielnego podejmowania twórczej aktywności.